Müzik Teorisi

Çalgı eğitimi, işitme, deşifre ve teori gibi destekleyici eğitimler olmadan, 'dengesiz beslenme'ye benzer. Bu destekleyici dersler, genel müzik düzeyini arttırmanın yanı sıra, piyano özelinde yapılan çalgı eğitiminin kalitesini ve verimini de arttırırlar. Müzik teorisi özelinde verdiğimiz dersler, İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi (ABRSM) sınav sistemine entegredir. 1. düzeyden 8. düzeye dek yapılan bu sertifika sınavlarında, pratik çalgı sınavlarının yanı sıra, her düzeyde teori sınavı da yapılmaktadır. Tüm öğrenciler, 5. düzeyden ileriye gidebilmek ve sistemi tamamlayarak mezun olabilmek için, ister her yıl düzenli olarak, isterlerse de 5. düzeyde bir defa olmak kaydıyla teori sınavına girmek zorundadırlar. 5. düzey teori sınavını geçememiş olan öğrencilerin, 6,7 ve 8. düzey piyano sınavlarına girmelerine izin verilmemektedir. Tercihimiz, her öğrencinin kendi düzeyindeki piyano sınavının yanında, o yılın teori sınavına da girmesi ve sonrasında 5. düzeyi alırken zorlanmamasıdır;

zaten, düzenli teori çalışmaları, piyano derslerine de önemli bir katkı yapmaktadır. Bu nedenle, her düzeyin kendi teori sınavına girerek aşamalı olan bir sistemi tercih etmekte ve buna göre teori derslerimizi vermekteyiz. Herhangi bir nedenle her yıl düzenli olarak teori sınavı alamamış öğrenciler için de, başta kendi öğrencilerimize öncelik tanımak kaydıyla, mecburi olan ABRSM 5. düzey (Grade 5) teori derslerini, gerek yüz yüze gerek de interaktif sistemlerle uzaktan verebilmekteyiz.