Piyano Dersleri

Yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan piyano, müzik ortamlarının daima en belirleyici çalgısı olmuş; sadece piyanistlerin değil, diğer müzik branşlarının da vazgeçilmez destekleyicisi olarak günümüze ulaşmıştır. Bunun en temel nedeni, solo çalınabilmesinin yanı sıra, başka çalgılara ve insan sesine eşlik yapabilmesi, oda müziği grupları içinde sağlam bir altyapı oluşturabilmesi ve hatta büyük bir senfoni orkestrasının kapasitesine sahip olarak, en gösterişli eserlerin bile piyanoya düzenlenebilmesidir. Müzik ortamının tartışmasız biçimde merkezinde yer alan çalgımız, yüzyıllar boyunca önemli bir sanatsal işlev üstlenmiştir; çağımızda da bu işlevi eksilmiş değildir. Kişilerin, modern hayatın zorluklarıyla boğuşurken sığınacakları sanatsal bir liman, aynı zamanda da ruh ve zihinlerini rehabilite eden bir yardımcı olan piyano, modern çağımızda bir başka önemli işlev daha görerek, çocuk ve gençlerin eğitimine, zeka ve konsantrasyon gelişimlerine, öz disiplinlerine ve akademik başarılarına katkı sağlamaktadır.

Doğal olarak sanatın herhangi bir dalıyla ciddi şekilde ilgilenen bireylerin bu konularda kendilerine katkı sağladıkları doğrudur; ancak, piyanonun, kendine has bir avantajı olduğunu da vurgulamakta fayda vardır. Bu, klavyenin mantıksal diziliminin, beyin fonksiyonlarımızın çalışma düzenine uygun gelmesi; gözle aynı anda okunan iki farklı nota sisteminin (sol ve fa anahtarları), iki el ve on parmak ile icra edilirken, aynı zamanda ayaklarla pedalların kullanılması gibi oldukça zor bir zihin / motor beceriye zaman içinde kavuşulması ve tüm estetik /sanatsal kazanımların yanında, konsantrasyon, koordinasyon ve disiplin açılarından da kişinin kendine önemli katkılar sağlamasıdır. Yaş küçüldükçe, bu gibi kazanımların derecesi de artmaktadır. Çağımız, aynı zamanda, öğrencilerin akademik başarılarında, sadece okudukları okulların diplomalarının yeterli olmadığı; sosyal ve kültürel aktivitelerle portföy hazırladıkları ve bu portföylerin onlara kazandırdıkları sayesinde daha iyi okullara kabul edildikleri, burs kazandıkları ya da yurt dışında kariyer olanaklarına daha çok kavuştukları bir dönemdir. Sunduğumuz ABRSM- İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi eğitim ve sınav sistemi ile, her aşamada uluslararası geçerliliği olan sertifika ve diplomalara ulaşan öğrencilerimiz, akademik hayatlarında her düzeyde bu belgelerini kullanarak kendilerine avantaj sağlamaktadırlar. Doğal olarak piyano derslerini sadece sertifika ve akademik kazanımlara bağlamak doğru olmaz; ancak, zaten düzenli eğitim alan bir öğrencinin, bu eğitimini geçerli sertifikalarla belgelemesinin getireceği avantajlardan da faydalanmak, çağımızın rekabetçi ortamında onlara fazladan bir avantaj sağlamaktadır. Piyano derslerimiz genelde bire bir olarak programlanmasına rağmen, yaş, düzey ve verilen eğitimin türüne göre küçük gruplar halinde de verilebilmektedir. Anaokulu yaş grubundan, yetişkin düzeye dek geniş bir yaş grubunda öğrencilerimizi kabul edebilmekteyiz.

  • MİNİKLERE PİYANO

    Okul öncesi çağdaki çocuklar için tasarlanmış 'Miniklere Piyano' eğitim programımızda, erken yaşlardan itibaren çocuklara piyanonun sevdirilmesi, çocukların piyanoyu içselleştirmesini sağlarken, temel müzik bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
  • OKUL ÇAĞINDA PİYANO

    Okul çağındaki çocuk ve gençlerin piyano ile tanışmalarını amaçlanırken, öğrencilerin, İngiliz Kraliyet Müzik Akademsi Piyano sınavlarına hazırlık programlarına katılımıyla, piyano eğitimi, hobinin ötesinde ikinci bir kariyer fırsatı olarak öğrencilere sunulmaktadır.
  • YETİŞKİN PİYANO

    Piyanoya başlamayı hayal etmiş ancak bir türlü fırsatını bulamamış ya da çocukluk veya gençlik dönemlerinde piyanoyla tanışmış ancak çalışmalarına devam edememiş olan yetişkinlerin piyano eğitimlerini kendi yaş ve yeterliklerine uygun bir eğitim anlayışıyla geliştirmek hedeflenmektedir.