PPEP
ÖĞRETMENLER İÇİN "PİYANO PEDAGOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI"

Ülkemiz müzik eğitim sistemi içerisinde, çalgı pedagojisi alanında sertifika veya diploma veren kurumlar bulunmamaktadır. Öğretmenlerimiz, genel olarak konservatuvarların piyano bölümlerinden veya müzik öğretmenlik fakültelerinden yetişmekte, gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve sadece çalgı öğretmenliği özelinde kurumsallaşmış eğitimler verilmemektedir. Bu eksikliği sistematik olarak gidermek ve piyano eğitimci ve eğitimci adaylarına yardımcı olmak adına, Buğra Gültek tarafından hazırlanan Piyano Pegadojisi Eğitim Programı (PPEP), piyano eğitimciliği kariyerinin temel derslerini içeren bir uzaktan eğitim sertifika programıdır. Aşağıda program ile ilgili bazı temel bilgileri yer almaktadır:
1) PPEP, Piyano Eğitimi Derneği (PİYED) çatısı altında sunulmakta olan bir sertifika eğitim programıdır. Doğrudan doğruya, YÖK ya da MEB tarafından onaylanmış bir diploma vermez. Bunun yerine, bir piyano eğitimcisinin temel gereksinimi olan ders ve çalışmaların, metin ve videolarla anlatıldığı bir interaktif elektronik kitap formatında düşünülebilir.
2) PPEP, yaklaşık 450 sayfa metin ve konuların örneklerle açıklandığı 160 kısa videodan oluşur.
3) Programda yer alan 18 ders, her biri 9'ar dersten oluşan iki kur halinde sunulur. Her bir ders çalışıldıktan sonra, ders sonunda yer alan uygulama çalışmaları hazırlanarak tarafımıza gönderilir ve değerlendirilir. Çalışması başarılı bulunan adayın bir sonraki derse geçmesine izin verilir. Her kurun sonunda, genellikle yoruma dayalı sorulardan oluşan birer de sınav yer almaktadır.
4) PPEP, kişiye özel olarak hazırlanan bir USB Flash Bellek olarak, elektronik kitap şeklinde doğrudan adrese teslim olarak gönderilir.
5) Program, TC Kültür Bakanlığı tarafından tescil edilmiştir.
6) Program, IADL - International Association for Distance Learning tarafından tam olarak akredite edilmiş ve onaylanmıştır. Ülkemizde bu akreditasyonu almış tek uzaktan eğitim sistemi olan PPEP, her aşamasında bu bağımsız kurum tarafından kontrol edilmektedir.
7) PPEP programını başarıyla bitiren adaylar, kendilerine mesleki gelişimlerinde fayda sağlayacak bilgi ile donatılmalarının yanı sıra, bu konuda kendilerine verilen sertifika ile kariyerlerinde bir artı edinebilmektedirler. PPEP'i bitiren adaylara, eğer isterlerse, ABRSM - Royal Academy of Music ya da London College of Music gibi prestijli İngiliz okullarının piyano eğitimciliği önlisans, lisans ya da yüksek lisans diploma programlarını tamamlamak için özel olarak danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Piyano Pedagojisi Eğitim Programı (PPEP) katılım şartları:
1) An az 18 yaşında olmak,
2) Konservatuvar piyano bölümü en az lisans 1. Sınıf öğrencisi veya mezunu olmak,
3) Müzik Eğitim Fakültesi en az 2. Sınıf öğrencisi veya mezunu olmak,
4) ABRSM, LCM ya da Trinity College sisteminde en az Grade 8 piyano mezunu olmak,
(*) Bu genel sistem okullarının dışında yurt içi ya da dışında bir müzik okulunun öğrencisi ya da mezunu iseniz, katılım şartları için durumunuzu bildiren bir e-posta ile görüş alabilirsiniz.
Piyano Pedagojisi Eğitim Programı (PPEP) uygulama şartları:
Belirtilen şartlara haiz olduğunuzu belgeleyen diploma veya öğrenci belgesini tarafımıza gönderdikten ve onay aldıktan sonra, programın 1. kuru için katılım ücretini, size verilen banka hesap numarasına yatırmanız istenir. Transfer gerçekleştikten sonraki 3 iş günü içerisinde, adınıza hazırlanmış olan USB bellek ile, varsa gerekli diğer belgeler, alıcı ödemeli olarak kargoyla adresinize teslim gönderilir. İlk kurda yer alan toplam dokuz dersin, 4 ay (16 hafta) içerisinde bitirilmesi ve kur bitirme sınavının alınması gerekmektedir. Adaylar, gerekli gördükleri takdirde, her bir kur için 2 haftayı geçmemek kaydıyla ek süre talep edebilirler.


1) İlk kuru bitiren ve ikinciye geçmeye hak kazanan öğrenciler için, 1. Kur bitim sınavından itibaren 1 hafta ara verilir; bu süre içerisinde 2. Kur katılım ücretinin bankaya yatırılması tamamlanır. Ardından, aynı şartlar altında 2. Kura geçiş yapılır ve bunun da, 16 hafta içerisinde bitirilmesi ve kur sonu sınavının alınması gerekir.
2) Dolayısıyla, PPEP, 16 haftalık iki kur olarak 32 hafta ve arada verilen 1 hafta ile, toplam 33 hafta süren bir programdır. Her bir kur için ikişer hafta ek süre talep edilirse, en geç 37 haftada program bitirilmelidir.
3) Programı hızlı tamamlamak isteyen öğrenciler için, ders başına uygulama çalışmalarının gönderilebileceği en erken süre 1 haftadır. Herhangi bir ders için 1 haftadan daha kısa bir çalışma süresinde uygulama çalışması kabul edilmez. Bu şekilde hesaplanırsa, 1 haftalık kurlar arası dinlenme süresi ile, programın en erken bitirilme süresi 19 haftadır.
4) Her bir dersin sonunda, yeni veya tecrübeli öğretmenler için ayrı olarak hazırlanmış birer adet uygulama çalışması mevcuttur. Adaylar, kendi düzey ve tecrübelerine göre kendilerine sunulan uygulamayı seçecek ve tarafımıza Word ya da PDF dosyası olarak göndereceklerdir. Uygulama çalışmasını göndermeyen öğrencinin, bir sonraki derse geçmesine izin verilmez. Adayların uygulama çalışması tarafımızdan hızlıca değerlendirilip, başarı düzeyi yeterli görülürse bir sonraki derse geçmelerine ve varsa, uygulama çalışmasındaki düzeltmeleri eş zamanlı olarak, sonraki dersi çalışırken yapmalarına izin verilir. Uygulama çalışmasının yetersiz olduğu durumlarda, bu çalışmanın doğru şekilde yapılması ve gereken düzeltmeleri yapmaları için ek hak tanınır. Bir uygulama çalışmasının üç defa gönderilmesi ve üçünde de başarılı olunamaması durumunda, adayın programa devam etmesine izin verilmez ve programdan kaydı silinir.
5) Uygulama çalışmalarını zamanında ve tatmin edici bir başarı düzeyinde tamamlayan öğrenciler, ilk 9 dersin sonunda, çoğunluğu yoruma dayalı sorulardan oluşan bir kur bitirme sınavına girerler. Sınav soruları kendilerine e-posta yoluyla gönderilir ve yanıtların 3 gün içerisinde tarafımıza gönderilmesi beklenir. Bu sınavda yüz üzerinden yetmiş puan alan öğrencinin, bir sonraki kura devam etmesine izin verilir.
6) 2. Kurda da uygulama çalışmaları ve kur sonu sınavının şartları aynıdır. 2. Kurun sonunda yapılan bitirme sınavından alınan en az yetmiş puan ile öğrenci, PPEP programında başarılı olmuş sayılır ve adına düzenlenen sertifika, alıcı ödemeli olarak adrese teslim kargo ile gönderilir.
7) Piyano Pedagojisi Eğitim Programı 15 Mart 2016 tarihi itibariyle PİYED bünyesinde hizmete girecektir. Program katılım ücretleri için gultekpiyano@gmail.com e-posta adresine, kişisel bilgileriniz ile başvurarak irtibata geçebilirsiniz.
8) PPEP içeriğinde yer alan video ve metin belgeleri, kişiye özel olarak gönderilmekte olup, Telif Hakları Yasaları'nca korunmaktadır. Adaylar, bu bilgi ve belgeleri paylaşmaları halinde, program dışı kalmalarını ve yatırdıkları ücretin yanmasını kabul etmenin yanı sıra, haklarında yasal işlem başlatılabileceğini baştan kabul etmiş olurlar. PPEP belgeleri, bilimsel içerikli yayınlarda atıf yapılması da dâhil olmak üzere, kesinlikle izinsiz kullanılamazlar.