Sınavlar

Gültek Piyano Stüdyoları, ABRSM - Associated Board of Royal Schools of Music (İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu) sistemine entegre bir program uygulamaktadır. Bu kurul, Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Northern College of Music ve Royal Scottish Academy of Music and Drama okullarının çatısını oluşturmakta ve dünyada, yüzden fazla ülkede her yıl, yarım milyonun üzerinde öğrenciyi, müzik alanında sınamaktadır. Bu sistem, dünya genelinde müzik eğitiminin standardizasyonu ve daha ileri gitmesi açısından önemli bir işleve sahiptir. İlk aşama, 6-9 ay piyano dersi almış öğrencileri hedefleyen Hazırlık Testi (Prep Test)'dir ve amacı, öğrenciyi, daha sonra gireceği sınavlara hazırlamaktır. Geçme / kalma ya da not değerlendirmesi olmayan bu sınavda sınayıcı, küçük alıştırma ve parçalarını tam olarak hazırlamış ve basit bir işitme testini de geçmiş olan öğrenciye, sınav sonunda sertifikasını, sınavın detaylı bir değerlendirmesini de yazıp imzalayarak takdim eder. Daha sonra gelen aşamalı sınavlara girmek için Prep sınavını geçme zorunluluğu yoktur, ancak bu sınav, özellikle yeni başlayan öğrencilere, özgüven, tecrübe ve sisteme hazırlık bakımından, tavsiye edilmektedir. Aşamalı sınavlar ise, 1. düzeyden 8. düzeye dek (Grades 1-8), zorluk dereceleri artarak devam ederler. Sınav, girilen düzey ne olursa olsun, her biri farklı döneme ait üç piyano eserinin icrası, teknik çalışmalar olarak bilinen gam, arpej, kırık akor vb alıştırmaların ezberden icrası, nota okuma ve bunu anında piyanoda uygulama becerisi olarak özetleyebileceğimiz deşifre becerisi ile, işitme testinden oluşmaktadır. Doğal olarak sınava girilecek düzey ilerledikçe, sınav da, bu kapsam aynı kalmak kaydıyla, daha zorlayıcı hale gelmektedir. 150 toplam puan üzerinden 100, geçer nottur ve bununla sertifika almaya hak kazanılır. 120 - 130 arası puana Merit (bizim eğitim sistemimizdeki Teşekkür Belgesi benzeri) ve 130 üstü Distinction (bizdeki Takdir Belgesi benzeri) sertifikaları verilir. Sınav sistemi İngiltere Kraliçesi'nin patronluğundadır ve Başkanı da Galler Prensi'dir; bu nedenle sertifikada, ABRSM mührünün yanında, Kraliyet mührü de yer almaktadır. Bunların yanında öğrencinin adı, sınava girdiği düzey, varsa Merit veya Distinction ibareleri ile, öğrenciyi sınava hazırlayan öğretmen ya da kurumun adları da yer alır. Piyano öğrencileri için, her yıl içinde oldukları pratik sınavın düzeyine paralel olarak, bir de müzik teorisi sınavı almaları önerilmektedir. Bu sayede öğrencimiz, piyano icrası, tekniği, deşifresi, işitmesi ile birlikte müzik teorisi eğitimini de alıp, sınavını geçerek, dışarıdan ABRSM okullarından birini eşit müfredatla okumuş ve o yılki eğitimini tamamlayarak sınıfını geçmiş olmaktadır. Her yıl teori sınavı almak zorunlu olmamakla beraber, 5. derecenin üstündeki piyano sınavlarına girebilmek ve en üst düzey olan 8. dereceden mezun olabilmek için, mutlaka beşinci düzey müzik teorisi sınavı geçilmelidir. Bu, sistemin üst basamakları için bir ön şarttır. Sınavlar, düzeye göre yaklaşık 10 ila 25 dakika arasında sürmektedir. Sınayıcı müzik eğitimcileri, konusunda uzman, akademik çevrelerden özel olarak seçilmiş ve sınayıcılık konusunda eğitim almış, aralarında konser piyanistleri ve hatta orkestra şeflerinin bile yer aldığı, kariyerli ve deneyimli müzik insanlarından oluşan bir kurulun değerli üyelerinden oluşmaktadır. Sınav değerlendirme kriterleri, hiçbir şekilde kişiye özel olmayıp, her detayın önceden milimetrik bir kesinlikte belirlendiği kriterlerdir. Sınayıcılar, her adaya eşit ve hakkaniyetli davranmak için çok titiz davranmaktadırlar; konuşacakları, uygulayacakları ve sorgulayacakları her şey önceden standart olarak belirlidir. Bunların dışında keyfi uygulamalara sınavlarda kesinlikle yer verilmez. 8. düzeyi bitiren öğrenciler, bu sistemden mezun olmuş sayılırlar; aldıkları sertifika ile, özel ders verebilir, müzik kurslarında çalışabilir ve asistan öğretmenlik yapabilirler. Bu düzey, Avrupa Piyano Öğretmenleri Birliği (EPTA) tarafından, birlik bünyesine kabul edilmek için istenen en düşük diploma düzeyi olarak belirlenmiştir. Teorik olarak, İngiltere dâhil birçok ülkede piyano dersi verebilmek için -en alt yeterliliktir düzeyidir. Doğal olarak piyanistlik ve piyano eğitimciliği kariyeri, bununla sınırlı değildir. Daha ileri düzeyde icracı bir müzisyen ya da piyano eğitimciliği kariyeri yapmak isteyen öğrenciler, sisteme devam edebilir ve önlisans, lisans ve yüksek lisans karşılığı olan diploma programlarına devam ederek, daha yüksek

kariyer düzeylerine ulaşabilirler. Ülkemizde diploma sınavları da yapılabilmektedir; buradaki tek fark, sınayıcının sınavda gözetmen olması, ancak video kaydı yapılan diploma sınavının, ABRSM profesörleri tarafından İngiltere'de değerlendirilmesidir. İsteyen öğrenciler sınavlarını İngiltere'de de alabilir, Kraliyet Müzik Akademisi'nde törenle cübbe giyip, diplomalarını alabilirler. (Diploma programlarına devam etmek isteyen ve piyano eğitimciliğini kariyer edinmek isteyen adaylar için Gültek Piyano Stüdyoları, özel olarak danışmanlık hizmeti vermektedir). Aslında ana hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız bu sistem ile, kendi verdiğimiz ve tamamen bireysel olarak öğrencimizin yaş, beceri ve kapasitesine göre hazırladığımız piyano müfredatımızın yanında, onları uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile de tanıştırmak temel amacımızdır. Doğal olarak öğrencilerimizin mutlaka sınavlara girme zorunluluğu yoktur; ancak, sertifika sınavları, öğrencilerimize tavsiye edilmekte ve mümkün olduğunca bu sisteme yönlendirilmektedirler. Buradaki temel amacımız:
1) Her durumda zaten aldıkları nitelikli ve sistemli piyano eğitimini, uluslararası geçerliliği olan bir belge ile resmileştirmek ve ödüllendirmek.
2) Gerek kendileri gerek de diğer öğrencilerle, sağlıklı ve dengeli bir düzeyde rekabet ortamı yaratarak, piyano derslerine daha fazla katılım, motivasyon ve ev ödevlerinde çaba ve başarı düzeylerini arttırmak,
3) Aldıkları sertifikalar ile özgüvenlerine katkı sağlamak,
4) Aldıkları eğitimin uluslararası standartta ve düzeyde olduğunu ispatlamak,
5) En önemlisi de, günümüzün rekabetçi ortamında, akademik alanda ilerlemek için gerekli olan kültür sanat aktivitelerini, geçerli bir sertifika ile belgelendirip, özel okul, üniversite ya da yurt dışı eğitim başvurularında, bu konuda portföylerinde sağlam bir belge ile gerekli puanlarını kazanmalarını sağlamak, (Birçok öğrencimiz, okudukları dal ne olursa olsun, bu sertifikaları kullanarak, gerek okullara kabullerinde, gerek de burs başvurularında, kendilerine avantaj sağlamışlardır).
6) 8. düzey mezuniyetinin ardından, vermiş olduğumuz meslek içi eğitim ve danışmanlık programları ile piyano eğitimciliği diploma programlarına devam eden öğrencilerimize, gerek sadece piyano eğitimcisi olarak, gerek de seçtikleri diğer kariyer dallarının yanında yarı zamanlı piyano eğitimciliğini ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir yerinde yapmalarına olanak sağlayan ek bir kariyer kazandırmak. Öğrencilerimiz için sınavlar mecburiyet değildir; isteyenler, sınav sistemini takip etmeden de piyano derslerine devam edebilirler. Ancak, becerisi ve çalışma disiplini yeterli olan öğrencilerimize, yukarıda sayılan nedenlerle ABRSM sınavlarını tavsiye etmekteyiz. Bununla beraber, sınavlar göründüğü kadar kolay değildir. Sadece üç eserin icrası yeterli değildir; bunların yanında, profesyonel bir müzik okulunun piyano bölümünde okur gibi, işitme, deşifre, gam ve teknik çalışmalar ile, teori bilgisinin gerektiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sınava girmek isteyen öğrencilerin, yaş ve düzeylerine göre kendilerine sunulan ek dersler ve ev ödevleriyle ilgili bazı ek yükümlülüklere girmeyi baştan kabul etmeleri gerekir. Gültek Piyano Stüdyoları olarak sınav hazırlığı tam olarak yapılmayan öğrencilerin, kendileri isteseler dahi sınav başvuruları tarafımızdan yapılmaz. Tam olarak hazırlanan ve tarafımızdan onay alıp başvurusu yapılan öğrenci, sınav heyecanı ya da başka bir mazeretinden dolayı sınavına giremez ya da girip de geçemez ise, ABRSM Türkiye merkezine sınav ücretini tekrar yatırarak, bir sonraki sınav döneminde sınava girmesi sağlanır. Sınavlara istenildiği kadar girilebilir; bu konuda bir şart yoktur. ABRSM, sınavların herhangi mazeretlerle iptaline, para iadesine ya da sınav döneminin değiştirilmesine yönelik olarak katı kurallara sahiptir.Bu nedenle sınava doğru şekilde hazırlanılması, sınav tarihlerine okul gezisi benzeri başka etkinliklerin konulmaması gibi hususlar, ailelerin kendi sorumluluklarındadır.