VİDEO EĞİTİMİ

Çağımızın iletişim olanakları, ülkemizin en ücra köşelerinde bile yaşayan öğrenci ve eğitimcilere ulaşabilmeyi olanaklı kılmaktadır. Gültek Piyano Stüdyoları olarak, bazı projelerimizi, internet video konferans sistemi olan Skype ve benzeri programlar üstünden canlı ya da önceden kaydedilmiş şekilde internet üstünden sürdürebilmekteyiz. Bunların başında, Czerny op. 599 / 100 Alıştırma yayınımız için hazırladığımız ve YouTube üstünden ücretsiz olarak sunulan derslerdir. "Gültek Piyano Akademisi" başlığı altında takip edebileceğiniz dersler için sayfaya abone olabilir, zaman içinde yenileri eklenen alıştırma derslerini takip edebilirsiniz. Video eğitimler, gereken durumlarda, Skype benzeri teknoloji imkânları da kullanılarak, canlı olarak da verilebilmektedir.
"Gültek Piyano Akademisi" YouTube sayfamıza erişim için lütfen tıklayınız.